Get Adobe Flash player

pilotní výcvik

Aeroklub Příbram, z.s. nabízí zájemcům pilotní výcviky za lukrativní ceny vzhledem ke komerčním leteckým školám v těchto kategoriích:

PPL(A) Soukromý pilot letounů
TMG Pilot motorových kluzáků
ULL Pilot ultralehkých letadel
GLD Pilot kluzáků

PPL (A) Soukromý pilot letounů

Požadavky:
Do výcviku mohou být zařazeni adepti, kteří mají platné osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň druhé třídy pro letouny a absolvovali teoretický kurz pro soukromého pilota letounů. Dále musí pilot-žák před prvním sólovým letem dovršit věku 16 let a před žádostí o vystavení licence PPL(A) na Úřadu pro civilní letectví věku 17 let.

Práva:
Soukromý pilot letounů je oprávněn vykonávat, nikoliv však za úplatu, fukci velitele, nebo druhého pilota jakéhokoliv letounu (při splnění všech relevantních požadavků a omezení leteckých předpisů), který provádí neobchodní lety.

Kvalifikace:
V aeroklubu Příbram je možné získat tyto motorové kvalifikace:
PPL(A) – Soukromý pilot letounů
TOW – Oprávnění pro aerovleky
PAR – Oprávnění pro výsadky
NIGHT – Oprávnění pro lety v noci za viditelnosti země

Výcvik:
Výcvik sestává z 45 letových hodin. Výcvik vedou kvalifikovaní instruktoři motorového létání na letounech Z-126, Z-43. Během výcviku se adepti naučí materiálně-technickou část znalostí o letadlové technice, letecké radiokomunikaci v neřízených a řízených prostorech, a dále technice pilotáže při normálních a nouzových postupech, navigaci srovnávací, radionavigaci a GPS navigaci, létání podle přístrojů a mnoho dalších znalostí. Po první třetině výcviku jsou žáci přezkoušeni na sólové lety pověřeným examinátorem. Výcvik je zakončen teoretickou zkouškou na Úředu pro civilní letectví z předmětů Aerodynamika a Mechanika letu, Letecká meteorologie, Navigace, Stavba letadel, Letecký předpis, Letecká radiotelekomunikace, Letové výkony, provedení letu a Letecká fiziologie, a praktickou zkouškou s pověřeným examinátorem v délce 1,5 hodiny, při které musí prokázat zvládnutí normálních a nouzových postupů za letu, přesnou navigaci a let a komunikaci v řízeném vzdušném prostoru.

Cena:
Základní cena výcviku PPL v aeroklubu Příbram pro rok 2023 je 200 000,-Kč vč. DPH

TMG – pilot motorových kluzáků

… v přípravě …

ULL – pilot ultralehkých letounů

Požadavky:
Zájemce o zařazení do výcviku pilota ULL musí být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň pro Ultralehká letadla a musí absolvovat teoretický kurz pro pilota ULL, který probíhá v našem AK většinou 1x ročně. 

Práva:
Pilot ULL letounů je oprávněn vykonávat, nikoliv však za úplatu, fukci velitele, nebo druhého pilota jakéhokoliv letounu (při splnění všech relevantních požadavků a omezení leteckých předpisů), který provádí neobchodní lety.

Výcvik:
Délka výcviku je individuální podle schopností pilota. Průměrně se pohybuje kolem 40 letových hodin a je velký rozdíl zda již zájemce má nějakou pilotní zkušenost, nebo ne. Během výcviku se adepti naučí materiálně-technickou část znalostí o letadlové technice, letecké radiokomunikaci v neřízených prostorech, a dále technice pilotáže při normálních a nouzových případech, srovnávací navigaci a mnoho dalších znalostí. Ve druhé polovině výcviku jsou žáci přezkoušeni na sólové lety instruktorem. Výcvik je zakončen teoretickou písemnou zkouškou s inspektorem ULL z předmětů Aerodynamika a Mechanika letu, Letecká meteorologie, Navigace, Stavba letadel, Letecký předpis, Letecká radiotelekomunikace, a praktickou zkouškou, při které musí prokázat zvládnutí techniky pilotáže při normálních a nouzových případech za letu.

Cena:
Cena ULL výcviku je značně závislá na schopnostech a aktivitě adepta výcviku. Průměrná cena pro rok 2023 je cca 80 000,-Kč vč. DPH

 

GLD – pilot kluzáků

Požadavky:
Zájemce o zařazení do výcviku pilota kluzáků musí být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň druhé třídy pro kluzáky a musí absolvovat teoretický kurz pro pilota kluzáků. Dále musí žák kluzáků před prvním sólovým letem dovršit věku 15 let a před žádostí o vystavení licence GLD na Úřadu pro civilní letectví 16 let.

Práva:
Pilot kluzáků je oprávněn vykonávat fukci velitele na jakémkoluv kluzáku (při splnění všech relevantních požadavků a omezení leteckých předpisů), pokud má provozní zkušenosti s používaným způsobem vzletu.

Výcvik:
Délka výcviku je individuální podle schopností pilota. Průměrně se pohybuje kolem 25 letových hodin. Během výcviku se adepti naučí materiálně-technickou část znalostí o letadlové technice, letecké radiokomunikaci v neřízených prostorech, a dále technice pilotáže při normálních a nouzových případech, srovnávací navigaci a mnoho dalších znalostí. Ve druhé polovině výcviku jsou žáci přezkoušeni na sólové lety instruktorem. Výcvik je zakončen teoretickou zkouškou na Aeroklubu České republiky z předmětů Aerodynamika a Mechanika letu, Letecká meteorologie, Navigace, Stavba letadel, Letecký předpis, Letecká radiotelekomunikace, a praktickou zkouškou s pověřeným examinátorem, při které musí prokázat zvládnutí techniky pilotáže při normálních a nouzových případech za letu.

Cena:
Cena bezmotorového výcviku je značně závislá na schopnostech a aktivitě adepta výcviku. Průměrná cena pro rok 2023 je cca 50 000,-Kč vč. DPH